חדש 7 שנות אחריות למנועי סומפי תריסולן

לשקט הנפשי שלך תריסולן! תיקון תריסים     

מילים שאינן תואמות למעשים הן לא חשובות.

המעשה נשכח, אך התוצאה נותרת.
על פי העבודה ניתן לזהות את מבצעה