תריסולן! תיקון תריסים חשמליים דוגמא להערכת מחיר לחלון

דוגמא להערכת מחיר לחלון .